Pokeryje, be kitų svarbių dalykų, tokių kaip strategija ir psichologija visgi laimėtoją didžiąja dauguma atveju apsprendžia surinkta kortų kombinacija. Būtent nuo surinktos arba tikėtinai renkamos kombinacijos priklauso ir visas žaidimas. Žinoma, galima neturėti ir nepretenduoti į jokią kombinaciją ir laimėti žaidimą, tačiau faktas tas, kad norint laimėti, suprasti žaidimą, būtina žinoti jame naudojamas kombinacijas.

Žemiau pateikiamos kombinacijos nuo žemiausios iki pačios aukščiausios

Aukščiausia korta

Tai nėra kombinacija, tiesiog paprasta taisyklė, kad jei joks žaidėjas nesurenka jokios kombinacijos ir kortos yra atverčiamos, laikoma, kad laimėtojas yra tas, kuris turi aukščiausią kortą iš dalyvaujančių žaidime. Pavyzdžiui, tūzas yra aukštesnė kortą už karalių, karalius už damą ir t.t.

Pora

Pora yra dvi tokios pačios vertės kortos surenkamos gavus iškart arba suporavus turimą kortą su dalintojo padalinamomis bendromis kortomis. Porą žaidėjas surenka, kai į rankas arba sukombinuoja su ant stalo esančiomis kortomis dvi kortas, pavyzdžiui karalių ir karalių, dešimakę ir dešimakę.

Dvi poros

Tokia kombinacija reiškia, kad turimos viso keturios kortos sudarančios dvi poras. Didžiausia galimybė yra turint dvi skirtingas kortas suporuoti jas su ant stalo bendrai dalinamomis kortomis. Dviejų porų pavyzdys – du karaliai ir dvi damos.

Trys vienodos (three of kind)

Trys vienodos tos pačios vertės kortos sudaro šią, pagal stiprumą ketvirtą kombinaciją. Tai pakankamai stipri kombinacija, kuri neretu atveju žaidėjui leidžia jaustis pakankamai užtikrintai. Visgi, reikia turėti omenyje, kad stipriau galima jaustis turint porą ir pasiimant vieną kortą iš bendrų, o ne kuomet pora susidėlioja ant stalo.

Eilė (Straight)

Eilė reiškia penkias kortas iš eilės, nepriklausomai nuo to, nuo kokios kortos eilė prasideda. Tūzas gali būti ir pradedanti ir užbaigianti kombinaciją korta, t.y. žemiausia arba aukščiausia. Pavyzdžiui A, 2,3,4,5 arba 10,J,Q,K,A. Eile laikomos ir kitos kombinacijos, pavyzdžiui 5,6,7,8,9 ir t.t.

Spalva (Flush)

Spalva laikoma kai surenkamos penkios tos pačios rūšies kortos. Pavyzdžiui, bugnai, kryžiai ir pan. Šiai kombinacijai kortų vertė reikšmės neturi išskyrus tuos atvejus, kuomet du žaidėjai surenka spalvą. Tuomet laimėtojas sprendžia pagal aukščiausios kortos principą – t.y. kuris turi aukštesnę tos spalvos kortą.

Pilnas namas/Pilna troba (Full house)

Ši kombinacija yra laikoma labai stipria. Ją turi sudaryti trys vienodos vertės kortos ir viena pora. Pavyzdžiui 10 10 ir 5 5 5, 22 K K K ir t.t. Dviem žaidėjams surinkus pilną namą, laimėtojas sprendžiasi pagal tai, kurio namas sudarytas iš aukštesnės vertės kortų.

Vienos spalvos eilė (straight flush)

Tai tokia kombinacija, kuomet vienu metu surenkama vienodos rūšies kortų eilė. Pavyzdžiui, kryžių kortos nuo 5 iki 9.

Karališka spalva (royal flush)

Tai vienos spalvos aukščiausių kortų eilė, pavyzdžiui, kryžių 10, J, Q, K, A. Tai yra aukščiausia pokerio kombinacija.